museumpleinbuurten.nl

Welkom op deze bewonerssite

De belangen van de buurtbewoners rondom het Museumplein worden behartigd door drie buurtoverleggen. Waar die belangen het Museumplein betreffen is de belangenbehartiging gedelegeerd aan de Vereniging Buurtbelang Museumplein (VBM). De vertegenwoordigers van deze drie buurtoverleggen vormen het bestuur van de vereniging.

Op deze website vindt u zowel de informatie van en over de drie buurtoverleggen, als ook de actuele informatie die de VBM over diverse aspecten van het Museumplein bekend wil maken. NIEUWS 25 januari 2021: Vier voorbeelden uit onze buurt worden ten voorbeeld gesteld aan de gemeente Amsterdam voor verbetering van burgerparticipatie. Lees hieronder ons constructief-kritisch stuk

‘Hoe komt Amsterdam een stap hoger op de participatieladder?’

NIEUWS 10 maart 2021: In de gemeenteraad kondigt de burgemeester aan om in mei of juni te komen met een reactie op dit stuk van twee VBM-bestuursleden ‘Is de juridische functie in Amsterdam wel op orde?’ Intussen worden bewoners uit de hele stad uitgenodigd om hun ervaringen op dit terrein op te sturen naar museumpleinbuurten@gmail.com

5 mei 2021: De voorbeelden die uit hele stad toestroomden tonen aan dat er iets niet pluis is.
Ze zijn gebundeld in een Bouwstenennotitie t.b.v. de oordeelsvorming van de burgemeester.