museumpleinbuurten.nl

Welkom op deze bewonerssite

De belangen van de buurtbewoners rondom het Museumplein worden behartigd door drie buurtoverleggen. Waar die belangen het Museumplein betreffen is de belangenbehartiging gedelegeerd aan de Vereniging Buurtbelang Museumplein (VBM). De vertegenwoordigers van deze drie buurtoverleggen vormen het bestuur van de vereniging.

Op deze website vindt u zowel de informatie van en over de drie buurtoverleggen, als ook de actuele informatie die de VBM over diverse aspecten van het Museumplein bekend wil maken. 
De toekomstvisie van de vereniging en de visie op het Museumplein uit 2017 is nog steeds actueel en vindt u hier.NIEUWS 25 januari 2021: Vier voorbeelden uit onze buurt worden ten voorbeeld gesteld aan de gemeente Amsterdam voor verbetering van burgerparticipatie. Lees hierover ons constructief-kritisch stuk ‘Hoe komt Amsterdam een stap hoger op de participatieladder?’

NIEUWS 10 maart 2021: In de gemeenteraad kondigt de burgemeester aan om te komen met een reactie op dit stuk van twee VBM-bestuursleden ‘Is de juridische functie in Amsterdam wel op orde?’ Intussen worden bewoners uit de hele stad uitgenodigd om hun ervaringen op dit terrein op te sturen naar museumpleinbuurten@gmail.com

5 mei 2021: De voorbeelden die uit hele stad toestroomden tonen aan dat er iets niet pluis is. Zie Bouwstenennotitie t.b.v. de oordeelsvorming van de burgemeester. De Ombudsman reageert met een uitnodiging voor intervisiegesprekken.