Paulus Potterbuurt

Nieuwsberichten

29 mei 2020: Tramhalte/Bushalte verplaatsing. Wat voorafging:
In 2021 worden de twee tramhaltes in de Paulus Potterstraat vervangen door 1 in het midden van de straat.
Begin 2018 (!) hebben we met een klein actiecomité uit de Jan Luijkenstraat en de Fietsersbond actie gevoerd tegen het onzalige voornemen om de bus ter hoogte van het Van Goghmuseum op de straat te laten halteren. Kan niet meer op de tramrails, omdat die, anders dan op de hoek Hobbemastraat in de Paulus Potterstraat te smal is voor 2 bussen. Omdat we boven tafel kregen dat er gedacht wordt aan het verleggen van de buslijn Schipholbus 397 met halte bij het Rijksmuseum, kwam het alternatief ‘helemaal afzien van bushalte hier‘ in zicht. Via lobbywerk en inspraak kregen we voor elkaar dat er een motie van Jan-Bert Vroege (D66) werd aangenomen die eiste om dit alternatief eerst te onderzoeken.
Dat onderzoek heeft enorm veel tijd gekost.

Wat is de stand nu?
Het nieuws van de projectleider Heijnis in telefoongesprek van vandaag is niet goed. Hij was gelukkig wel bereid maximaal opening van zaken te geven. De bestuurlijke fiattering incl. motie-beantwoording moet nog volgen (B&W voor de zomer, raadscommissie kort erna?), maar nu is de hoofdlijn van de voorstellen als volgt:
– de buslijnen zullen wel worden aangepast cf eerder plan (Schipholbus via Jan Luijkenstraat), maar de halte wordt toch verplaatst INCLUSIEF de gewraakte bushaltes:
– de centrale verkeerscommissie heeft zich al in meerderheid hiervoor uitgesproken, waarbij ook de Fietsersbond NIET akkoord is gegaan evenmin als de Clientenbond namens gehandicapte verkeersdeelnemers.
– de belangrijkste argumentatie is nieuw voor ons: de (nu tijdelijke) bushalte op de Stadhouderskade zal i.v.m. doorgaand autoverkeer S100 (‘Amsterdam Autoluw’) niet gehandhaafd kunnen worden, waardoor de regiobussen 347 en 357 toch een halte nodig houden.
– Voor Connexxion is opheffen onbespreekbaar. Nota bene, deze halte bedient voor Amsterdamse begrippen weinig passagiers, maar voor regionale begrippen is het juist een van de drukste haltes.
– de fysieke oplossing in de Paulus Potterstraat wordt zo eenvoudig mogelijk gerealiseerd (d.w.z. langs de trottoirrand tussen Honthorststraat en W. vd Veldestraat een bushaven, fietsen kunnen eromheen, auto’s niet), zodat de halte op lange termijn als de bussen sowieso de stad uit moeten, relatief gemakkelijk ook weer kan worden opgeheven.

Wij beraden ons nu met welke boodschap we weer contact opnemen met Jan-Bert Vroege en eventueel weer inspreken in de Raadscommissie.