Paulus Potterbuurt

Nieuwsberichten

29 mei 2020: Tramhalte/Bushalte verplaatsing. Wat voorafging:
In 2021 worden de twee tramhaltes in de Paulus Potterstraat vervangen door 1 in het midden van de straat.
Begin 2018 (!) hebben we met een klein actiecomité uit de Jan Luijkenstraat en de Fietsersbond actie gevoerd tegen het onzalige voornemen om de bus ter hoogte van het Van Goghmuseum op de straat te laten halteren. Kan niet meer op de tramrails, omdat die, anders dan op de hoek Hobbemastraat in de Paulus Potterstraat te smal is voor 2 bussen. Omdat we boven tafel kregen dat er gedacht wordt aan het verleggen van de buslijn Schipholbus 397 met halte bij het Rijksmuseum, kwam het alternatief ‘helemaal afzien van bushalte hier‘ in zicht. Via lobbywerk en inspraak kregen we voor elkaar dat er een motie van Jan-Bert Vroege (D66) werd aangenomen die eiste om dit alternatief eerst te onderzoeken.
Dat onderzoek heeft enorm veel tijd gekost.

Wat is de stand nu?
Het nieuws van de projectleider Heijnis in telefoongesprek van vandaag is niet goed. Hij was gelukkig wel bereid maximaal opening van zaken te geven. De bestuurlijke fiattering incl. motie-beantwoording moet nog volgen (B&W voor de zomer, raadscommissie kort erna?), maar nu is de hoofdlijn van de voorstellen als volgt:
– de buslijnen zullen wel worden aangepast cf eerder plan (Schipholbus via Jan Luijkenstraat), maar de halte wordt toch verplaatst INCLUSIEF de gewraakte bushaltes:
– de centrale verkeerscommissie heeft zich al in meerderheid hiervoor uitgesproken, waarbij ook de Fietsersbond NIET akkoord is gegaan evenmin als de Clientenbond namens gehandicapte verkeersdeelnemers.
– de belangrijkste argumentatie is nieuw voor ons: de (nu tijdelijke) bushalte op de Stadhouderskade zal i.v.m. doorgaand autoverkeer S100 (‘Amsterdam Autoluw’) niet gehandhaafd kunnen worden, waardoor de regiobussen 347 en 357 toch een halte nodig houden.
– Voor Connexxion is opheffen onbespreekbaar. Nota bene, deze halte bedient voor Amsterdamse begrippen weinig passagiers, maar voor regionale begrippen is het juist een van de drukste haltes.
– de fysieke oplossing in de Paulus Potterstraat wordt zo eenvoudig mogelijk gerealiseerd (d.w.z. langs de trottoirrand tussen Honthorststraat en W. vd Veldestraat een bushaven, fietsen kunnen eromheen, auto’s niet), zodat de halte op lange termijn als de bussen sowieso de stad uit moeten, relatief gemakkelijk ook weer kan worden opgeheven.

Wij beraden ons nu met welke boodschap we weer contact opnemen met Jan-Bert Vroege en eventueel weer inspreken in de Raadscommissie.

30 november 2020: Laatste nieuws: Het project gericht op verleggen van de Schipholbus 397 (eindhalte Jan Luijkenstraat tegenover Rijksmuseum) verkeert in een kritieke fase. Connexxion ligt dwars. Dan komt de afweging over de bushalte in de Paulus Potterstraat anders te liggen, omdat er dan meer klandizie voor zou komen. Bovendien vertrekt de krachtige wethouder Dijksma op 1 december. Gemeente Amsterdam moet zijn spierballen tonen in de onderhandelingen. Wie gaat er nou over vervoersbewegingen op Amsterdams grondgebied?
Intussen hebben de bedrijven zich achter de bewoners geschaard in hun verzet tegen deze bushalte voor Bols en Van Gogh. Het wordt dus een krachtmeting. De stelling is nu dat op dit moment de status quo het beste is.
– er zou in deze straten 30 km zone (op den duur) moeten gelden, waardoor het argument verkeersveiligheid bij de bocht Hobbemastraat nagenoeg vervalt (is daar wel eens een ongeluk geweest?);
– er moet in Corona-crisis meer op de centen gelet worden en de klandizie voor de bussen is door thuiswerken afgenomen;
– tramhalte Van Baerlestraat is daar gunstiger gelegen voor overstappers op lijn 3 en 25 dan tegenover Van Gogh en Bols.

26 mei 2021: Hoewel de argumenten om de huidige situatie (2 haltes i.p.v. 1) zo te houden ijzersterk waren en werden gesteund door zowel de ondernemersvereniging Museum Quarter, de Fietserbond en de bewoners, hield de wethouder vast aan zijn plan en werd hierin uiteindelijk gesteund door de gemeenteraad, die nog wel twee moties aannam: een zwak verzoek om met Connexxion de optie te verkennen om de halte stad-uit te laten vervallen (uitkomst voorspelbaar) en een motie die vroeg om halte Stadhouderskade mogelijk de halte Paulus Potterstraat te laten vervangen.

1 oktober 2021: Zowaar werd een voorstel in inspraak gegeven om toch op de Stadhouderskade een definitieve bushalte te plaatsen. Iets wat daarvoor onmogelijk werd verklaard i.v.m. het beleid ‘Amsterdam Autoluw’, waarbij de Stadhouderskade ongehinderde doorstroming van autoverkeer zou moeten waarborgen. Het voorstel ‘Rondje Rijks’ voor de Schipholbus 397 werd in dit voorstel met één zin afgedaan: in strijd met de concessie van Connexxion….

NIEUWS 5 oktober 2021: Actie Stop Hostel Jan Luijkenstraat 22 is hard nodig vanwege het besluit van het stadsdeel om dit monumentale woonhuis in strijd met het hotelbeleid en het huisvestingsbeleid van de gemeente te veranderen in een logiesgelegenheid met 80 bedden. De leefbaarheid van de buurt komt hierdoor onder onaanvaardbare druk en het bovengenoemde juridische falen van de gemeente komt duidelijk aan het licht.