Vereniging Buurtbelang Museumplein

Evenementenbeleid

  • 25 nov 2019: de VBM pitchte tijdens een ‘ambtswoninggesprek’ haar ideeën over een goed evenementenbeleid voor het Museumplein.
  • 25 jan 2020: Hier leest u het volledige artikel van Jan Schrijver over het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam. Het eerste deel staat in de wijkkrant van augustus 2019 en een verkorte versie van deel twee is gepubliceerd is de editie van februari 2020.
  • 30 jan 2020: In deze mailwisseling leest u het ongelofelijke verhaal achter de vergunningverlening en de, daarvan volstrekt losstaande, subsidiestroom in de richting van Polo Amsterdam, een evenement dat tussen 2015 en 2019 op het Museumplein plaatsvond en in die periode van de centrale stad 180.000 euro subsidie ontving. Ook in 2020 staat dit evenement weer op de agenda. Weet hierbij dat de vergunningen door het Stadsdeel, dat dus niets zegt te weten van de subsidiestroom, meermalen werd verleend door contrair te gaan tegen de adviezen van de programmacommissie, iets wat eigenlijk nooit voorkomt.
  • 10 feb 2020: Naar aanleiding van een presentatie door het Stadsdeel van de plannen voor een UEFA Football Village 2020 op het Museumplein tussen 12 juni en 12 juli (+ op- en afbouwtijd) tijdens het EK voetbal, is een groot aantal buurtgenoten in de pen geklommen om een zienswijze hierover (hiertegen) in te dienen. Het belangrijkste argument van de bewoners (en ook van veel ondernemers) is dat het evenementenbeleid (locatieprofiel) dergelijke langdurige evenementen niet toestaat. Verder wordt de ruimtelijkheid van het plein, een van de belangrijkste waarden van het plein, geweld aangedaan. Ten slotte vrezen velen dat de maximale bezoekersaantallen (6000) niet te beheersen zijn en dat bij overschrijding overlast en zelfs excessen dreigen.
  • 27 maart 2020: De gemeente heeft op deze zienswijzen gereageerd met de melding dat het evenement wegens de Corona-crisis dit jaar niet door kan gaan. En dat daarmee ‘uw zienswijze kan worden geacht te zijn beantwoord’. Het EK zal, zoals intussen is gecommuniceerd, echter worden verplaatst naar volgend jaar. Bewoners hebben teruggeschreven dat de zaak helemaal niet is afgedaan, want dat de argumenten duidelijk moeten maken dat een volgende keer de vergunningaanvraag moet worden afgewezen, of liever tevoren de organisatoren duidelijk moet worden gemaakt dat dit evenement kansloos is .
  • 19 augustus 2020: VBM heeft een zienswijze ingediend over de aanvraag voor evenementenvergunning voor Polo Amsterdam 2020. Deze vindt u hier.
  • 20 augustus 2020: Vanochtend is Polo Museumplein 2020 gecanceld i.v.m. covid19.
  • 1 september 2020: VBM heeft een zienswijze ingediend voor concept-wijzigingen evenementenbeleid, in het bijzonder over het locatieprofiel Museumplein. Deze vindt u hier.