Vereniging Buurtbelang Museumplein

Kansenkaart Museumplein

  • In het kader van de hernieuwde participatie rondom de Kansenkaart Museumplein (ditmaal wél met bewoners erbij) vonden tot nu toe 3 workshops plaats. Eén op 7 oktober (geen verslag), de tweede op 31 oktober en de derde op 25 november 2019.
  • 7 augustus 2020: Het ei is gelegd. In plaats van Kansenkaart heet het nu Participatietraject Wensen en Kansen Museumplein. Dit is de aanbiedingsbrief en hier staat het product zelf. In het najaar volgt een agenda met voorstellen die ter uitvoering worden aangedragen, waarbij soms formele inspraak nodig is.
    Zie voor deze Agenda Museumplein onder de rubriek Gebiedsplannen.