22 mei 2020:
Via (niet goed werkende) videocall heeft het bestuur van de Vereniging Buurtbelang Museumplein een gesprek gehad met onze gebiedsmakelaar Elisabeth Koop om de stand van zaken van een aantal processen in Coronatijd na te lopen.
* We hebben nog steeds geen antwoord op ons raadsadres van 8 sept. jl (!) over de mislukte ideeën over burgerparticipatie, tot uiting gekomen bij de eerste poging voor Kansenkaart Museumplein. Elisabeth moet de zoveelste versie van dit antwoord produceren, maar komt er niet doorheen. Over twee weken contact en dan gaan we interventie plegen. 
* De Kansenkaart 2.0, daar wordt nu binnenkort een punt achtergezet. We krijgen de nieuwe versie die wel samen met bewoners is opgesteld met daarbij een verschillenanalyse met de uitkomst van de eerste (foute) versie die alleen met stakeholders is tot stand gekomen + een verwijzing naar het WOB-resultaat, waarin die historie is te vinden. 
Daarna gaan we over naar een meer normale fase, namelijk een lijstje met investeringsplannen die volgens het stadsdeel haalbaar zijn, mede geïnspireerd door de verkenningen voor de Kansenkaart. Daar kunnen we natuurlijk weer klassiek inspraak voor hebben.
Wij kunnen met deze koude afronding van dit ‘non-paper’ vrede hebben. Het heeft zijn functie gehad door de ideeën over het Museumplein uit de buurt bijeen te brengen. We hebben hieruit de focus op de ruimtelijke waarde van het plein opgedaan.
* De evenementen voor dit jaar zijn uitgesteld of afgeschaft. Het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente heeft vertraging opgelopen. IJsbaan nog 1 jaar vergund. Daarna Europese aanbesteding voor eventuele nieuwe periode. 
Polo vergunning nog niet afgegeven, maar over het gedoe met de subsidie wordt in het stadsdeel niets meer gezegd.
* Het Bestemmingsplan wordt wel volgens plan verder uitgewerkt. (Ontwerp komt dit najaar voor inspraak)
* Het stadsdeel is erg druk bezig met de anderhalvemeter-samenleving. Wat is mogelijk en wat niet, onder welke voorwaarden (eenrichtingverkeer op trottoirs in winkelstraten?, picknicktafels op het plein?); de ondernemers schijnen het nog niet eens te zijn. Daar moeten de voorstellen wel vandaan komen. 
* De problemen met afval zijn hardnekkig. Gemeente kiest ervoor 2 dagen laten liggen met een sticker erop.
Het probleem bestaat uit 3 elementen:
– gemakzuchtig gedrag van de burgers en bedrijven
– overmaat aan verpakkingsmateriaal van online-winkels die het afvalprobleem goedkoop afwentelen (verg. statiegeld bij plastic flesjes en blikjes);
– capaciteitsproblemen van de gemeente, bij de afvaldienst, maar zeker ook bij handhaving. Camera’s plaatsen is erger dan de kwaal, dat wordt ‘m niet.
* De eerder gemelde acties om de ‘Etty Hillesum-panden’ aan de Gabriël Metsustraat te behouden lijken succesvol, blijkens antwoorden op raadsvragen van D.Boomsma (CDA). Zie ook Parool van deze week
* De verplaatsing van de tramhalte in de Paulus Potterstraat (2021) gaat door, maar het project van de buslijnen schijnt te stagneren. Dus als we niks doen lijkt de gewraakte bushalte gewoon door te gaan. Connexxion zal wel dwars liggen.
Komende week actie ondernemen in de richting van raadslid Vroege (D66) die dit wilde voorkomen!