Vereniging Buurtbelang Museumplein

Bestemmingsplan

Informatie vindt u onder NIEUWS (13-4-2020) en verder op amsterdam.nl/oud-zuid/museumkwartier/

5 juni 2020: Het bestuur van de VBM heeft samen met de Initiatiefgroep Oud-Zuid (tegen de ‘bouwwoede’) in deze brief aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid gevraagd om een meer vergaande mate van participatie en cocreatie ook toe te passen in de fase van Ontwerp-Bestemmingsplan, waar wettelijke inspraak verplicht is.

1 juli 2020: En dit is de antwoordbrief van het DB, die zeker om een vervolgreactie vraagt.

15 juli 2020: De reactie van het bestuur van de VBM staat hier.